Grupa kapitałowa MINEX | MINEX-INVEST Sp. z o.o.

MINEX-INVEST Sp. z o.o. realizuje inwestycję "Budowa elektrowni biogazowej w obrębie geodezyjnym Łęguty (gmina Gietrzwałd)". Zakład wytwarzania i spalania biogazu o mocy nominalnej 1,052 MW – wykorzystywać będzie substrat organiczny. Celem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych zasobów.

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem środków finansowych Funduszu Spójności Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstawą udzielenia dofinansowania jest umowa nr POIS/09.04.00-00-042/10-00 z 24.03.2011 r.

Ogłoszenie przetargu 2/2011

Ogłoszenie przetargu 1/2011

MINEX-INVEST Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 33 755 000,00 PLN
KRS: 0000023034    REGON: 017201389    NIP: 526-25-07-599
tel.: +48 788 877 888     e-mail: minex@minex.pl